Ze względu na brak jednoznacznego ujednolicenia systemu imperialnego oraz systemu metrycznego, trzeba niekiedy zdecydować się na przeliczanie konkretnych miar. Jest to konieczne, aby uzyskać wiarygodny, prawidłowy wynik. Jak jednak skutecznie powinno się obliczyć, ile uncja ma gramów? ...