Narcystyczne zaburzenia osobowości: Zrozumieć i radzić sobie z otoczeniu narcyza

narcystyczne zaburzenia osobowości

Wprowadzenie do narcystycznych zaburzeń osobowości: Czym są i jak je rozpoznać?

Narcystyczne zaburzenia osobowości to jedno z kilku zaburzeń osobowości, które charakteryzują się przesadnym poczuciem własnej wartości, potrzebą uwagi i podziwu, a także brakiem empatii wobec innych.

Osoby z tym zaburzeniem często mają wygórowane oczekiwania co do swojego statusu społecznego, osiągnięć oraz talentów, a także trudności w nawiązywaniu głębszych relacji emocjonalnych. Rozpoznanie narcystycznych zaburzeń osobowości opiera się na obserwacji zachowań i przekonań danej osoby. Specjaliści korzystają z kryteriów diagnostycznych zawartych w Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych (DSM-5), które obejmują m.in.:

 • przesadne poczucie własnej wartości i wyjątkowości;
 • koncentracja na fantastycznych osiągnięciach i sukcesach;
 • potrzeba stałego podziwu i uwagi;
 • wykorzystywanie innych w celu osiągnięcia własnych korzyści;
 • brak empatii i zrozumienia uczuć innych;
 • zazdrość, poczucie zagrożenia czy rywalizacja z innymi.

Przyczyny i czynniki ryzyka wystąpienia narcystycznych zaburzeń osobowości

Przyczyny narcystycznych zaburzeń osobowości nie są do końca znane, ale przypuszcza się, że mają one swoje źródło w kombinacji czynników genetycznych, biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Czynniki ryzyka związane z wystąpieniem tego zaburzenia obejmują:

 • predyspozycje genetyczne, czyli obecność zaburzeń psychicznych w rodzinie;
 • wczesne doświadczenia życiowe, takie jak nadmierna krytyka, nadopiekuńczość, zaniedbanie emocjonalne czy traumatyczne wydarzenia;
 • osobowość i temperament, szczególnie cechy takie jak niepokój, wrażliwość na stres i krytykę oraz tendencja do wycofywania się emocjonalnego;
 • wpływ kultury i społeczeństwa, zwłaszcza w przypadku społeczeństw, które promują indywidualizm, materializm i kult celebrytów.

Narcystyczne zaburzenie osobowości a relacje z innymi: Wyzwania w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym

Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości mogą napotykać liczne wyzwania w swoim życiu rodzinnym, zawodowym i  społecznym, głównie z powodu swoich negatywnych cech osobowości. Oto kilka przykładów wyzwań, z którymi mogą się borykać:

 W życiu rodzinnym:

 • Trudności w budowaniu głębokich relacji emocjonalnych ze współmałżonkiem, partnerem czy dziećmi;
 • Dominacja i kontrola nad członkami rodziny, co może prowadzić do konfliktów i nieporozumień;
 • Brak zrozumienia i wsparcia emocjonalnego dla potrzeb bliskich.

 W życiu zawodowym:

 • Tendencja do prześladowania współpracowników, co może prowadzić do napięć i konfliktów w pracy;
 • Nieumiejętność przyjmowania krytyki, co utrudnia rozwój zawodowy i proces uczenia się;
 • Skłonność do rywalizacji z innymi pracownikami, co może powodować zaburzenia w funkcjonowaniu zespołu.

W życiu społecznym:

 • Problemy z nawiązywaniem i utrzymaniem prawdziwych przyjaźni, gdyż relacje oparte są na podziwie i uwadze, a nie na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu;
 • Wykorzystywanie innych dla własnych korzyści, co może prowadzić do poczucia izolacji i braku zaufania;
 • Trudności w przyjmowaniu pomocy od innych, co może prowadzić do poczucia samotności i braku wsparcia.

Jak radzić sobie z osobą z narcystycznym zaburzeniem osobowości: Praktyczne wskazówki i strategie

Współistnienie z osobą mającą narcystyczne zaburzenie osobowości może być trudne, jednak istnieje kilka praktycznych wskazówek i strategii, które mogą pomóc w radzeniu sobie z takimi osobami:

Ustal granice: Wyraźnie określ swoje granice i oczekiwania w relacji. Bądź konsekwentny w ich egzekwowaniu, aby chronić swoje emocje i samopoczucie.

Unikaj konfrontacji: Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości często źle reagują na krytykę. Staraj się unikać konfrontacji i komunikować swoje potrzeby w sposób konstruktywny.

Spróbuj zrozumieć: Zrozumienie perspektywy i odczuć osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości może pomóc w lepszym radzeniu sobie z jej zachowaniami. Pamiętaj jednak, że zrozumienie nie oznacza akceptacji szkodliwych zachowań.

Poszukaj wsparcia: Współpraca z terapeutą lub grupą wsparcia może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z relacjami z osobami mającymi narcystyczne zaburzenie osobowości.

Dbaj o siebie: Pamiętaj, że ważne jest, aby zadbać o swoje własne potrzeby emocjonalne, fizyczne i duchowe, aby móc radzić sobie z trudnościami związanymi z relacjami z osobami z narcystycznymi zaburzeniami osobowości.